VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
KlintenFyrtårnetSandflugtenStrandfogedgårdenRubjerg Gl. KirkeMårup KirkeNaturenHavet
Fyrets historieFunktionDagligdagenMuseetSand og fyrFugletrækFremtid
image
Sandets hærgen
I 1950’erne bortgravede man meget store mængder af sand, der var kommet for tæt på fyrbygningerne, uden at man opnåede det ønskede resultat.
Da fyret blev bygget i 1900, lå der kun en 2-3 meter høj klit mellem fyrbygningerne og skrænten, og man fjernede det meste af denne klit ved at flytte græstørven og lade østenvinden blæse sandet ud over havet, hvorefter græstørven blev lagt på plads igen.

I perioden 1910-20 blæste imidlertid store mængder sand op på området mellem fyret og havet, og lagde sig omkring bygningerne. For at dæmpe sandet beplantede man klitten med hjelme, med det resultat at klitten blot voksede sig højere, fordi sandet bare lagde sig ovenpå planterne.

Man gjorde endnu et forsøg på at holde sandet væk i 1950'erne, hvor man bortgravede store mængder af klittoppen, men uden det ønskede resultat.

Til sidst lå sandet så højt, at det i visse retninger ikke længere var muligt at se fyrets lys fra havet. Samtidig med sandets hærgen udvikledes søfartens navigationsudstyr, og fyret blev efterhånden overflødigt. Derfor blev fyret tændt for sidste gang i 1968.
Sandet begraver bygningerne.
I 1980 åbnede Vendsyssel Historiske Museum et museum i fyret, men i 1992 opgav man imidlertid kampen mod sandflugten, så klitten fortsatte med at vandre mod nordøst og begravede langsomt fyrbygningerne.
I 2002 var bygningerne begravet i sand og museet blev opgivet. I 2003 pillede Nordjyllands Statsskovdistrikt taget ned på den bygning, der blev benyttet til cafeteria og ligeledes taget på fyrmesterboligen. Baggrunden for, at tagene er fjernet fra de sidste bygninger, er at sikre sig mod ulykker. Når tagene er fjernet, fyldes bygningerne efterhånden med sand, og på den måde hindrer man, at der kun sker en sandophobning på den ene side af husene med fare for, at de på et tidspunkt styrter sammen.
I dag er klitten vandret forbi fyret, som nu ligger helt fri mod havet. Fyrbygningerne er dog fortsat godt begravet i sand. Bygningerne og tårnet kan være farlige at bevæge sig rundt i, og det frarådes.
Læs også om sanddæmpning
Prøv at red fyret fra sandflugten
Åbner i nyt vindue
Se hvordan sandet langsomt lægger sig overalt omkring fyret.
Åbner i nyt vindue
Slideshow
I 1996 blev et tag pillet ned af sikkerhedsmæssige årsager.
I april 2002 er der ikke adgang til bygningerne på grund af sandet.
Foto: Niels Bendsen.
Hent denne side som PDF
 
 
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk